Роберт ЛЮБАНДИ

владелец и генеральный директор консалтинговой компании Lubandy Logistic Services

Вибір типу системи сортування в умовах певного асортименту продукції та обмеженого складського простору і невеликого бюджету

Кожного разу, коли ми починаємо переговори з нашими клієнтами, ми усвідомлюємо (з обох сторін), що логістика – це гра з обмеженими ресурсами. Ці ресурси, зазвичай, поза бюджетом, і перш за все площа. З іншого боку, на початку кожного проекту висуваються високі вимоги до пропускної здатності та місткості рішень. Нерідко потрібна висока технологічна гнучкість, тобто така конфігурація рішення, щоб обслуговувалися усі можливі канали продажів, всі групи розмірів продуктів могли бути відсортовані та упаковані, і все це в найкоротші терміни виконання замовлення, наприклад, якщо обіцяється доставка протягом 24 годин.

У цьому конкретному кейсі, яким я хотів би на цей раз поділитися, ми отримали запит від польського виробника одягу, що має власну мережу магазинів і знаходиться на початку свого шляху в електронній комерції.

Особливостями Fashion-bisness є: 

 1. Необхідність доставки до точок продажів нової колекції на початку сезону, причому одночасно до всіх (тактика PUSH); 
 2. Утримання під час сезону мінімального запасу товару в магазині, що забезпечує безперервність збуту, для чого реалізація на кінець касового дня передається на склад для поповнення (PULL).

Крім того, в новозапланований склад клієнта повинні були поміститися:

 • запаси нового товару на початок сезону;
 • запаси товару протягом сезону з можливістю переміщення в залежності від масштабу продажів даної моделі;
 • повернення товарів попереднього сезону з магазинів;
 • повернення постачальникам товарів, які не вдалося продати;
 • пакувальні матеріали та обладнання для магазинів;
 • рекламні матеріали.

Вже тоді ми стояли на території невеликої ділянки, виділеної під будівництво нового складу, з переконанням, що всього недостатньо. 

Бажання клієнта також полягало в реалізації рішення з високим ступенем автоматизації, через постійно зростаючий потік продажів електронної комерції, та бажання безперебійно поставляти товар у власні магазини протягом 12-24 годин після закриття.

Вхідні дані проекту, прийняті на етапі МАЙСТЕР-ПЛАНУ, були наступними:


Мал. 1 Основні вхідні дані проекту

Водночас очікування клієнта стосувалися параметру екстраполяції 100 або 150%, що ще більше підвищило вимоги до техніки сортування.

Через зазначені обмеження складського простору, а також бюджету проекту, вже на початковому етапі відмовилися від стандартних технологічних рішень, типових для цієї галузі, таких як конвеєр з лотками, що розсуваються, або так звані shoe sortery (колодки скидання).

Мал. 2 Конвеєр з лотками, що розсуваються для продукції з категорії fashion (джерело: Distrisort)

Мал. 3 Сортувальник типу shoe sorter для продуктів категорії fashion (джерело: Bastian Solutions)

При пошуку правильного рішення, придатними виявилися аналіз частоти та повторюваності кожного SKU в одиничному замовленні для однієї точку продажу, а також підбір правильної транспортної одиниці до нього.

Разом з клієнтом ми також швидко дійшли висновку, що для того, щоб розділити хаотично комплектовані продукти на складському мезоніні, необхідна двоступенева технологія сортування. 

Програмне забезпечення WMS дозволило розділити всі замовлення на групи по обраним ознакам, наприклад, пріоритет, група магазинів, якість товару і т. п. Таким чином, згруповані замовлення, так звані хвилі замовлень, одночасно опиняються в процесі комплектації товару.
 
Згадані вище обмежені ресурси складської площі також вплинули на кількість хвиль комплектації.

Комплектація товару не по кожному замовленню окремо, а для усієї групи, дозволяє скоротити кількість підходів оператора до локації. За один підхід він в змозі скомплектувати не одне, а декілька замовлень. 

Формування завдань комплектації на основі об'єднаних замовлень – це і є перший етап сортування. 

Другий етап сортування виникає, коли загальну масу товару необхідно розділити на замовлення. Крім того, партія товарів із замовлення, відсортованих на другому етапі, обмежується об'ємом транспортної коробки і це потрібно враховувати.

У поєднанні з продуктивністю першого етапу сортування ми повинні були визначити еквівалентну йому продуктивність співробітників-операторів другого рівня.

У цьому випадку ми використовували дуже просту і перевірену технологію гравітаційних стелажів у поєднанні з системою put-to-light, що була підтримана WMS.

Таким чином, ми зібрали найбільш важливі технічні параметри, тобто:

 • розмір хвилі, а саме кількість індексу POS у товарній групі, що комплектується в її межах;
 • максимальну кількість POS в одній хвилі;
 • максимальну кількість штук у хвилі з урахуванням ємності другого рівня сортування;
 • глибину другого ступеня, тобто ємність штук товару, що збігається з розміром посилкової коробки.

 
Мал. 4 Концепція двоступеневого конвеєра для продукції з категорії fashion (джерело: LLS)

Спираючись на технології сегментних стрічок, ми змогли представити клієнту концепцію з відносно низькими інвестиційними витратами та механічною продуктивністю в межах 3500 - 4000 товарних одиниць на годину. У комбінації зі стелажною системою, що має спільно з першим рівнем керовану систему put-to-light, нам вдалося створити сумісну з процесом систему, в якій використовується проста техніка групового сортування та здатність працівника швидко розподіляти потік для другого рівня сортування.

Оператори робочих станцій між першим і другим ступенем сортування мають перед собою ергономічні товарні «кишені», які після потрапляння до них товару, завдяки детекторам надсилають сигнал готовності щодо можливості забрати товар, і система керування одночасно підказує співробітнику до якого відділення другого ступеня він має перекласти товар.

На іншому кінці робочих станцій були розміщені місця співробітників, відповідальних за пакування. Їх завдання також було підтримано системою світлових сигналів, що інформують зокрема про те, що у даному каналі стелажа знаходиться повний вміст однієї посилкової коробки, і вони можуть почати її пакування. Це одне з найбільш важливих дизайнерських і бізнес-припущень: для комплектації завжди призначена саме та кількість товарів, яка повністю заповнить транспортну коробку.


Мал. 5 Пропозиція сполучної ланки між першим і другим ступенем сортування, шляхом передачі сигналу, отриманого співробітником, для виконання завдання сортування для магазинів (джерело: LLS)

У цілому проекті важливу роль в реалізації цієї ідеї зіграло розуміння стратегії поділу потоку, що виходить зі складу. Загалом це ключовий параметр у всіх проектах, що містять елемент сортування. Суть цього процесу полягає в розбитті на максимально доступні канали приймання з використанням найменшої кількості технічних ресурсів. Це означає, що у проектах складської автоматизації, де в кінці процесу знаходиться поділ з елементами консолідації потоків, необхідно спробувати використати таку кількість рівнів поділу, яка у поєднанні з операціями WMS дає результат у вигляді найбільшої кількості маршрутів доставки (n-елементних підмножин) при можливо найбільшій кількості наявних на складі SKU (k-елементна підмножина, елементи прикладної математики – комбінаторика). 

Мал. 5 Ергономічно запроектована «товарна кишеня», в яку перша ступінь сортувальної лінії скидає товар, визначений хвилею для даної групи магазинів у межах другого ступеня сортування (джерело: LLS)

Другие публикации автора: