Лариса ВЛАСЕНКО

фінансовий директор компанії «GEFCO Україна»

Фінансова логістика набуває популярності

В даний час, у зв'язку з активним застосуванням логістичних принципів, методів і підходів у сфері грошового обігу, все більше обертів набирає новий різновид логістики – фінансова логістика. Як логістичні підходи допомагають збалансовувати фінансові потоки і чим відрізняється фінансова логістика постачальника від фінансової логістики покупця розказала Лариса ВЛАСЕНКО, фінансовий директор компанії «GEFCO Україна», в інтерв'ю журналу «Логистика: проблемы и решениия».

– Незважаючи на те, що фінансові потоки існують з моменту появи товарного обігу, фінансова логістика на сьогоднішній день не отримала належного розвитку. Так, до сьогодні існують різночитання навіть у самому розумінні цього терміна. Як, на Ваш погляд, можна визначити фінансову логістику?

– Область поширення фінансової логістики різноманітна – це банківська, страхова, інвестиційна, транспортно-експедиторська, торгова та інші сфери. Фінансова логістика займається питаннями управління, оптимізації, раціоналізації грошових потоків компанії, аналізом робочого капіталу і факторів, які впливають на рух грошових коштів. Фінансова логістика, звичайно, не таке широке поняття як фінансовий менеджмент, але дуже важливо приділяти їй особливу увагу для забезпечення безперебійної діяльності компанії, особливо в період нестабільної економічної ситуації і коливань валютних курсів.

– Чи є, на Ваш погляд, відмінності між фінансовою логістикою постачальника і фінансової логістикою покупця?

– Так, існують суттєві відмінності між фінансовою логістикою постачальника і фінансової логістикою покупця.
Постачальники, в більшості випадків, хочуть отримати передоплату за товари (послуги) або максимально мінімізувати термін оплати, а ось покупці, навпаки, – домагаються максимально відстрочити розрахунки, щоб після отримання грошей від свого споживача розплатитися ними з постачальником.

Основний вид діяльності нашої компані – транспортно-експедиторські послуги. Ми виступаємо посередником (як експедитор) між продавцем транспортно-експедиторської послуги (перевізником) і покупцем цієї послуги – в більшості випадків кінцевим споживачем. Таким чином, для наших постачальників ми виступаємо покупцем, а для наших покупців (клієнтів) – постачальником. Як показує практика, дуже важко узгодити терміни оплати «дзеркально»: термін оплати постачальнику = термін оплати покупцем. Зазвичай, термін оплати постачальника значно менший, ніж термін оплати покупця. І ось тут вступає в дію фінансова логістика, основна мета якої синхронізувати рух потоків реальних активів (закупівлі, продажу та ін.) і грошових потоків. Тільки планування, оптимізація, управління і контроль руху матеріальних і фінансових ресурсів підприємства допомагає узгодити інтереси двох сторін торгових відносин: постачальника і покупця.

– Які основні інструменти і технології фінансової логістики, на Вашу думку, є найбільш ефективними в реалізації?

– На мою думку, це:

1. Ефективна кредитна політика компанії, яка містить правила і принципи узгодження термінів оплати з клієнтами і перевізниками, а також порядок моніторингу показників, що визначають потребу компанії в операційному оборотному капіталі. Особлива актуальність впровадження кредитної політики пов'язана з ефективним управлінням дебіторською заборгованістю, оптимізацією її загальної величини і забезпечення її своєчасного погашення. Кредитна політика передбачає встановлення кредитних лімітів в днях і в сумах як для покупців (клієнтів), так і для постачальників (підрядників).

2. Дотримання фінансової дисципліни всіма підрозділами компанії, а також дотримання таких принципів:
• Формалізація правил і принципів узгодження термінів оплат з клієнтами і постачальниками в договорах;
• Своєчасне виставлення рахунків і відправка оригіналів документів і товарно-транспортних документів покупцям;
• Контроль рівня маржинальність;
• Своєчасний облік в обліковій бухгалтерської та управлінської програмі вхідних документів від постачальників;
• Складання графіків оплат і їх дотримання;
• Визначення порядку моніторингу і контролю дебіторської заборгованості (ДЗ);
• Визначення способів і методів впливу на контрагентів, які своєчасно не погашають ДЗ.

3. Для ефективного контролю дебіторської і кредиторської заборгованості розраховувати на щомісячній основі коефіцієнти оборотності дебіторської задолженності – DSO (Days sales outstanding) і кредиторської заборгованості – DPO (Days Payable outstanding). Ці коефіцієнти розраховуються в днях. Ми в своїй діяльності використовуємо Roll Back метод для розрахунку цих коефіцієнтів.

– Чи мають свою специфіку в Україні (і якщо мають, то яку) такі елементи фінансової логістики, як управління фінансовими потоками в процесі закупівель, фінансування виконання замовлень, фінансування дебіторської заборгованості (факторинг, пр.)?

– Так, звичайно, елементи фінансової логістики залежать, в першу чергу, від сфери діяльності компанії (що закуповує компанія і у кого: це послуги або товар, у нерезидента або резидента і т.д.). Якщо це внутрішньоукраїнські операції, то ризики мінімізуються за рахунок розрахунків у національній валюті і єдиним правовим полем для покупця і продавця. Якщо ми маємо справу з нерезидентами, то тут з'являються ризики валютних курсових різниць, фінансового моніторингу банками і різних юрисдикцій покупця і продавця (в разі виникнення суперечок, процес їх правового врегулювання може затягнутися). 

Що стосується такого елемента фінансової логістики як факторинг, то ми також розглядали можливість його застосування в діяльності нашої компанії. Але банки пред'являють дуже високі вимоги до наданих для продажу документів. Це повинні бути значні обсяги операцій. У багатьох випадках банки вимагають поруку за клієнта. Також, ціна факторингу досить висока, щоб компанії могли компенсувати її прибутком від операцій з конкретним клієнтом.

– Чи можете Ви навести яскраві приклади ефективної фінансової логістики в Україні та за її межами?

– ТОВ «ЖЕФКО Україна» є частиною міжнародної Групи GEFCO, яка приділяє особливу увагу фінансовій логістиці. Компанією розроблені методичні рекомендації по кредитній політиці, роботі з дебіторською заборгованістю, управлінню оборотним капіталом, також для кожної дочірньої компанії поставлені KPI (показники ефективності) по DSO і DPO. Є розроблена система аналізу і контролю робочого капіталу (WRC) і Cash Flow (грошових потоків), створюються резерви сумнівних боргів, налагоджена робота по стягненню простроченої дебіторської заборгованості. Практично всі наші клієнти (а це великі міжнародні компанії) також є прикладами ефективної фінансової логістики, про що свідчить їх підхід до укладання договорів, якісний документообіг та своєчасність оплат.

Другие публикации автора: 
Лариса ВЛАСЕНКО

фінансовий директор компанії «GEFCO Україна»