Марія ОЛЬХОВА

кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Транспортна логістика: перспективи, складові і кваліфікація

Останнім часом в Україні спостерігається зростаючий дефіцит кваліфікованого логістичного менеджменту. Такий дефіцит спонукає компанії вирішувати дану проблему за рахунок внутрішніх резервів. Співробітники без відповідної кваліфікації наділяються більш складними обов’язками та повноваженнями, у розрахунку на те, що маючи практичний досвід роботи вони впораються з новими ролями. Але відсутність відповідної підготовки та необхідної бази знань не дозволяє таким співробітникам якісно вирішувати більш складні завдання. Відповідно, описаний спосіб є тимчасовим вирішенням проблем, які виникають в логістиці підприємств, і не може бути перспективним.

Кафедра Транспортних систем і логістики, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова вже протягом 16 років готує кваліфікованих спеціалістів для логістичної галузі. Студенти проходять практику на реальних об’єктах та розробляють проекти, які вдосконалюють роботу усіх логістичних підрозділів. За основу статті взято розділ курсової роботи одного з випускників, щодо оптимізації транспортного процесу. Стаття дозволить розширити уявлення читача про складові в транспортних логістичних процесах, а також зрозуміти, що саме варто очікувати від логістів з транспорту.

Оптимізація транспортного процесу під час доставки вантажу у роздрібну мережу

Владислав ПОЛТАВСЬКИЙ

Для організації доставки вантажу від розподільчого центру до роздрібних магазинів  необхідно розробити оптимальні маршрути руху транспортних засобів. Це завдання відноситься до основних завдань транспортної логістики. Під час маршрутизації перевезень враховується безліч обмежень, що створюються конкретними умовами роботи транспорту: обсяги перевезень постачальників і споживачів, характер вантажів, час їхньої доставки, структура парку транспортних засобів і його наявність, режим роботи автотранспортних підприємств і навантажувально-розвантажувальних пунктів, режим роботи водіїв, пропускна спроможність навантажувально-розвантажувальних пунктів і дорожньої мережі, значення цільової функції та ін. У сучасних умовах функціонування учасників транспортного процесу дуже складним є процес ефективної маршрутизації перевезень «ручним» способом у зв’язку з великою кількістю обмежень та пунктів доставки. Сучасні компанії все більше зацікавлені в аутсорсингу цих функцій. Одним із доцільних варіантів планування маршрутів доставки вантажу для підприємств є використання спеціальних програмних продуктів, що дозволяють спланувати оптимальні маршрути за обраними критеріями та за конкретних умов. Одним з таких продуктів є сервіс Мурашина логістика, що розроблений компанією ANT-Logіstіcs. Цей сервіс дозволяє побудувати оптимальні маршрути руху транспортних засобів за критерієм “мінімум витрат та збалансований за витратами і часом”.

Під час розрахунку маршрутів доставки враховуються наступні фактори:

  • габарити, вантажопідйомність, тип автомобіля;
  • тип замовлених товарів, їхня вага, габаритні розміри;
  • тимчасові обмеження по доставці товару;
  • категорія доріг, напрямок руху, розмітка, обмеження швидкості;

На підставі вихідних даних необхідно побудувати оптимальні маршрути доставки готової продукції у роздрібну мережу. Критерієм ефективності перевізного процесу є максимальне завантаження транспортних одиниць та мінімальна відстань маршрутів.

Для цього необхідно:

1. Внести в сервіс інформацію стосовно розподільчого центру (РЦ) та його параметри;
2. Внести в сервіс необхідну кількість транспортних засобів (ТЗ) та їх параметри;
3. Внести необхідні обмеження для розрахунку;
4. Сформувати замовлення відповідно до вимог програми та імпортувати замовлення;
5. Сформувати маршрути за замовленнями для обраних ТЗ;
6. Розрахувати транспортні витрати на перевезення вантажу до роздрібних торгових точок (РТТ);
7. Проаналізувати основні показники роботи транспорту на маршрутах;

Розрахунки приведені для обсягу 16,67 т., для іншого обсягу розрахунки проводяться аналогічно.

1. Додати в довідник Склади інформацію стосовно назви РЦ та його адреси, прив’язати РЦ до мапи. Інші властивості РЦ залишити без змін.


Рис. 1. Внесення інформації стосовно РЦ

2. Додати в довідник Машини необхідну кількість ТЗ. У властивостях кожного ТЗ вказати найменування ТЗ, вантажопідйомність: номінальну та максимальну – 2,5 т, середню швидкість руху 25 км/год. Інші властивості залишити без змін. В підлеглому вікні кожного ТЗ вказати тарифікацію з розрахунку вартості 1 км = 2,5 грн, 1 т = 66 грн (0.066 грн за 1 кг).

Рис. 2. Внесення інформації по ТЗ

3. В параметрах сервісу, вкладка Установки вказати час розвантаження 15хв (адміністративний час знаходження ТЗ в РТТ), вкладка Облік обрати ведення обліку в кг (вага) – Так. Вкладка Логістика, блокувати перевищення вантажу – Так, Ступінь важливості перевантаження авто, м/кг – Дуже висока.


Рис. 3. Панель налаштувань параметрів сервісу

3.1. В довіднику Товарні групи встановити у властивостях групи «Общая» час завантаження/розвантаження 100 кг/хв (1 т/10хв).

Рис. 3.1. Внесення часу завантаження/розвантаження

Таким чином, загальний час перебування ТЗ в РТТ буде розрахований сервісом за наступною формулою:

де: 
Тадм – адміністративний час знаходження ТЗ в РТТ, хв;
Qзам – обсяг замовлення, кг;
KLoad(UnLoad) – швидкість завантаження(розвантаження) ТЗ в РТТ або РЦ, кг/хв;

4. Сформувати замовлення списком у файлі Excel. Для передачі властивостей РТТ використовувати наступні назви колонок:

Comp_Name – назва РТТ
Address – місце розташування РТТ
QtyW – обсяг замовлень для кожної РТТ в кг

Після завантаження файлу в систему, виконати автоматичну прив’язку РТТ до мапи сервісу. Виконати ручну прив’язку до мапи тих РТТ, які не були прив’язані автоматично.

Рис. 4. Вікно імпорту замовлень та приклад файлу Excel для імпорту

5. Виконати розрахунок маршрутів, для чого виділити необхідні замовлення, у вікні формування маршрутів вказати дату та час початку маршрутів, а також вибрати автомобілі доступні для планування. Інші додаткові параметри розрахунку залишити без змін.

Увага! У випадку, якщо загальна вантажопідйомність обраних ТЗ є меншою, ніж загальна вага замовлень – сервіс блокує розрахунок і вимагає додати транспортні засоби або видалити з розрахунку частину замовлень так, щоб загальна вантажопідйомність ТЗ була не меншою загальної ваги замовлень для РТТ.

Рис. 5. Вікно формування маршрутів

6. Система автоматично розрахувала маршрути з урахуванням введених параметрів. З 10 доступних для планування ТЗ, система обрала 7 одиниць. Були розраховані витрати маршрутів та собівартість кожної точки.

Рис. 6. Витрати по маршрутах та собівартість РТТ

7. Проаналізувати такі показники роботи транспорту на маршрутах як: витрати, вага, кількість РТТ та відстань - для чого в аналітичному модулі сервісу Мурашина логістика побудувати відповідні звіти.

Рис. 7. Інтерактивна інформаційна панель модулю Аналітика

З 10 ТЗ що були відмічені, як доступні до планування, система розрахувала маршрути для 7 транспортних одиниць. При вантажопідйомності кожного ТЗ 2500 кг, середня завантаженість одного автомобілю склала 2381 кг, коефіцієнт використання вантажопідйомності дорівнює 0,95, тобто вантажопідйомність ТЗ використовується на 95%. В середньому однією транспортною одиницею було відвантажено 3 РТТ, середня тривалість маршруту склала 2 години при загальній відстані маршрутів 117 км.

Рис. 7.1 Приклад табличного звіту

Висновок

Найменш завантаженою виявилась Машина 9 – завантаженість 90%, при цьому Машина 18 та Машина 19 були завантажені на 99%. Завдяки щільному завантаженню можна впевнено стверджувати, що кількість транспортних одиниць обрана системою обґрунтовано, а маршрути побудовані оптимально. Автоматично сервісом розрахована вартість доставок, яка склала 1395 грн, при середній собівартості однієї РТТ 73,5 грн.

Система дозволяє роздрукувати маршрутні листи, відправити розраховані маршрути в мобільний додаток водія, а також експортувати маршрути в облікові системи для подальшої обробки.

ANT-Logistics
хмарне рішення для маршрутизації вантажоперевезень

https://ant-logistics.com/   
Публікації компанії

По темі: