Дайджест новин від Агенції митних брокерів «Капітал» за 20-24.11.17

Дайджест новин від Агенції митних брокерів «Капітал»
0
586

Агенція митних брокерів «Капітал» регулярно робить огляди останніх новин щодо митно-брокерської діяльності, регулювання імпортно-експортних операцій, змін у законодавстві України, стосовно умов ведення бізнесу. Пропонуємо ознайомитися з черговою добіркою від 20-24.11.17

01.01.2018 втрачають чинність сертифікати походження форми А

Відповідно скасовується преференція згідно даної форми сертифіката. Регламентом ЄС № 978/2012 визначено, що ГСП не поширюється на країни, що розвиваються, а також які отримають вигоду від преференційного доступу до ринку ЄС, який забезпечує такий же, або кращий рівень преференцій, ніж ГСП. Пунктом 2 (b) статті 5 встановлено, що рішення про виключення країни з переліку країн, на які поширюється система тарифних преференцій ЄС приймається, через 2 роки з дати застосування іншого преференційного доступу на ринок ЄС, включаючи укладання відповідної угоди про вільну торгівлю.
Таким чином, зважаючи на те, що тимчасове застосування ПВЗВТ розпочалося з 01.01.2016, режим ГСП діятиме паралельно з режимом вільної торгівлі до 31.12.2017 (включно).
На офіційному сайті законодавства ЄС (eur-lex.europa.eu) оприлюднено Регламент ЄК № 2017/217 від 05.12.2016 про внесення змін до Додатку ІІ Регламенту ЄС № 978/2012 про застосування Генералізованої системи тарифних преференцій (GSP) ЄС до третіх країн (https://goo.gl/kuZzMR), яким, зокрема, вилучено Україну з переліку країн на які поширюватиметься режим ГСП.

Довідково
Сертифікат Форми  «А» (FORM A) – єдина модель сертифікату походження в рамках ГСП, розроблена CNUCED (Конференція Організації Об'єднаних Націй з торгівлі і розвитку). Сертифікат форми А видається на товари, що підпадають під преференційний (пільговий) режим, що надається українським товарам Євросоюзом, Японією, Турцією, США.

Уряд підтримав законопроект про нову міжнародну класифікацію товарів для сплати митного тарифу

Законопроект не змінює ставки увізного мита на товари, а лише запроваджує нову класифікацію окремих товарів. Головна його мета – гармонізувати українське законодавство з нормами міжнародного права і спростити міжнародну торгівлю для України. Згідно з законопроектом в основу митного тарифу буде покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД). Вона створена на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) 2017 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу і враховує всі зобов’язання України в рамках Світової організації торгівлі.

15.09.2017 р. в «Офіційному віснику України» був опубліковний Наказ Міністерства Фінансів України №557 від 06.06.2017, який набрав чинності 15 листопада 2017 року про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами.
Згідно Порядку 557, електронні документи – це створені в електронній формі з дотриманням чинних вимог. Порядок визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами між суб’єктами електронного документообігу.
Договори про визнання електронних документів, що на день набрання чинності цим наказом будуть чинними, продовжать діяти до виникнення вагомих підстав, визначених п. 14 розділу ІІІ Порядку.

Ми слідкуємо за змінами в законодавстві та дбаємо щоб Ви були у курсі найважливіших новин, для покращення планування Вашого бізнесу, та уникнення форс-мажорних ситуацій.

Нова версія УКТ ЗЕД може запрацювати з 2018 року

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект про Митний тариф України (№ 7306). Проект Закону розроблено Мінекономрозвитку спільно з ДФС із метою приведення законодавчої бази України у відповідність із системою загальновизнаних норм міжнародного права, зокрема, шляхом створення Митного тарифу України, в основу якого покладено нову версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року (ГС-2017) і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС), з урахуванням зобов’язань у рамках СОТ.
Митний тариф України побудовано на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2012 року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах Європейського співтовариства та країнах СНД, з 1 січня 2017 року здійснюється на основі ГС-2017.
У зв’язку з цим виникає низка ускладнень, пов’язаних, зокрема, з:

  • розбіжностями в товарних кодах країни-експортера й України під час митного оформлення продукції, що імпортується;
  • неможливістю зіставлення митної статистики, наданої в межах домовленостей про обмін статистичною інформацією, тощо.

Новий Закон про Митний тариф України може запрацювати вже з 1 січня 2018 року.

Уряд схвалив рішення про обов’язкове використання принципу «єдиного вікна» в українських митницях з 1 лютого 2018 року

За пропозицією Міністерства фінансів 22 листопада Уряд схвалив рішення про запровадження з 1 лютого 2018 року обов’язковості використання підприємствами і держорганами інформаційної системи «єдине вікно».

В чому суть?
Після запровадження в українських митницях «єдиного вікна» з 1 серпня 2016 року Мінфін здійснював постійний контроль за його функціонуванням та поступово збільшував можливості для бізнесу скористатися цією спрощеною системою митного оформлення.
Для подальшого розвитку і функціонування системи інформаційного обміну «єдине вікно» Мінфін розробив зміни до постанови Кабміну «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю».
Зокрема, передбачається низка змін до функціонування інформаційного обміну за принципом «єдиного вікна»:

  • поширення дії «єдиного вікна» буде на операції з переміщення товарів в абсолютно всіх митних режимах (наразі це тільки імпорт та експорт), а також на переміщення товарів за періодичними митними деклараціями та попередніми деклараціями, які містять повний обсяг даних (наразі тільки на обмежене коло митних декларацій при імпорті та експорті);
  • зменшення кількості сканованих документів шляхом надання контролюючим органам необхідних відомостей, які наявні в попередній декларації;
  • скорочення часу, протягом якого контролюючими органами може бути призначений огляд товарів з 24 до 12 робочих годин;
  • зменшення граничного терміну прийняття рішення контролюючими органами щодо товарів, що вивозяться за межі митної території України, з 24-х до 4-х годин.

Окрім того, Мінфін запроваджує у контролюючих органах проведення щомісячного моніторингу застосування «єдиного вікна», а також започатковує практику проведення семінарів у регіонах України, де будуть вивчатися проблемні питання у роботі механізму «єдиного вікна».

Що це дає?
Обов’язкове застосування Порядку інформаційного обміну за принципом «єдиного вікна» з 1 лютого 2018 року поставить в рівні умови бізнес, який користується і не користується системою, забезпечить проведення державних контролів не «на папері», а насправді, і надасть змогу оцінити роботу усіх задіяних в процесі державних органів і митниці в частині часу виконання відповідних формальностей.

Довідково:
«Єдине вікно» – це єдина електронна система обміну даними, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через кордон України та про результати його державного контролю.
Рішення про запровадження Єдиного вікна було прийнято 25 травня 2016 року – Постанова Кабінету Міністрів України № 364 від 25.05.2016 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю».
Цією ж Постановою затверджено Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації.

Група компаній «Капітал» надає послуги митного брокера в Україні з 2008 року.
Тел. +38 (044) 227-63-71, Fax: +38 (044) 351-16-18  
Сайт http://www.cptl.com.ua/             Публікації компанії