Дослідження ринку вантажних автомобільних перевезень України за сучасних умов

0
3090
Економічна криза та військова агресія сусідньої держави суттєво позначилась на обсягах перевезень вантажів, а знецінення національної валюти та стрімке зростання цін на паливо поставило під сумнів можливість отримання прибутків підприємств-перевізників та їх доцільність знаходження на ринку транспортних послуг

Андрій ПЕТУНІН,
старший викладач кафедри «Транспортне право та логістика»,
Національний транспортний університет, Київ

Лілія ТКАЧУК,
студентка 3го курсу фахового спрамування «Логістика»,
Національний транспортний університет, Київ

 

Системна економічна криза в Україні, що набула особливого розмаху з початку  2014 р., викликана як недосконалістю державного управління, так і російською агресією, спричинила падіння показника реального валового внутрішнього продукту на 6,8% в порівнянні з 2013 р.

Низька інвестиційна привабливість, високі відсоткові ставки за кредитом, несприятливі очікування домашніх господарств призводять до згортання інвестиційних проектів, зменшення попиту та обсягів споживання продукції, гальмування розвитку економіки  в цілому, що відповідним чином позначається на обсягах перевезень на ринку транспортних послуг, який за своє природою має задовольняти потребу населення та суспільного виробництва у перевезеннях вантажів.

За таких умов, особливо зважаючи на значне підвищення цін на паливо, що в першу чергу викликано падінням курсу національної валюти, постає питання ретроспективного аналізу ситуації на ринку транспортних послуг з окресленням існуючих та прогнозом майбутніх тенденцій. Варто зазначити місце транспортних послуг в структурі ринку логістики та спеціалізацію компаній, що реалізують функцію перевезення: чи то для власних потреб, чи для надання послуг стороннім суб’єктам економічної діяльності. В даній статті особливу увагу в ході дослідження буде звернуто на підприємства, для яких функція перевезень є профільною та визначальною у отриманні прибутку. Доцільно проаналізувати їх діяльність в аспекті прибутковості та рентабельності перевезень вантажів автомобілями різної вантажопідйомності.

З іншого боку, для підприємств, у яких функція перевезення не є профільною, невизначеність ситуації на ринку може змінити підґрунтя для прийняття стратегічного рішення про створення власних парків автомобільних транспортних засобів або передачі функції перевезення на аутсорсинг – використання послуг сторонніх перевізників.

Отже, тема дослідження, з огляду на динаміку економічної ситуації в останні роки, окремі аспекти якої представлені в цій статті, є актуальною.

Мета статті полягає у дослідженні галузі вантажних автомобільних перевезень, проведенні аналізу прибутковості та рентабельності перевезень вантажів автомобілями різної вантажопідйомності, починаючи з січня 2013 р., завершуючи вереснем 2015 р.

Об'єктом дослідження є ринок вантажних автомобільних перевезень. Станом на вересень 2015 року ринок транспортних послуг перебуває в занепаді. Це пов'язується з невизначеністю попиту на дані послуги, збільшенням собівартості перевезень, нестабільністю економічної ситуації. Проаналізуємо динаміку вантажообігу по Україні з 2002 р. по вересень 2015 р

Полная версия этого материала доступна после оформления подписки
 

Оформив подписку, Вы получаете доступ ко всем материалам, размещенным на сайте Logist.FM, а также ко всем архивным выпускам журнала «Дистрибуция и логистика» за 2013-2016 гг.

Оформить подписку.

Другие публикации автора: