Виконання фінансово-економічних показників по ПАТ «Укрзалізниця» за 1 півріччя 2017 року

0
771
За оперативними даними фінансової звітності за 1 півріччя 2017 року, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), ПАТ «Укрзалізниця» отримала позитивний фінансовий результат діяльності та у порівнянні зі звітом 1 півріччя 2016 року, складеним за МСФЗ покращила свої фінансові показники.
 
Чистий прибуток отримано у сумі 103,1 млн. грн., що на 3,9 млрд. грн більше ніж за аналогічний період 2016 року (збиток 1 півріччя 2016 року – 3,8 млрд.грн.).
Фінансовий результат без врахування курсових різниць.
 
Відповідно до звітності затвердженої аудитором великої четвірки E&Y
За 6 місяців 2016 фінансовий результат - збиток 3794 млн.грн в т.ч. збитки від курсових різниць 1400 млн.грн. Результат без курсових різниць - збиток 2394 млн.грн
 
Згідно з оперативними даними за 6 місяців 2017 
За 6 місяців 2017 фінансовий результат прибутковий , та становить 103 млн.грн , в тому числі прибуток від курсових різниць +1098 млн.грн. Фінансовий результат без курсових різниць збиток - 995 млн.грн
 
Отже, різниця між 6 місяцями 2016 і 2017 років - покращення результату Укрзалізниці на 1399 млн.грн.
 
Чистий дохід від реалізації продукції (+16,5%) зростає вищими темпами, ніж собівартість (+12,1%), що обумовило покращення рентабельності діяльності.
Сплачено поточні податки та обов’язкові платежі до бюджету і державних цільових фондів 7,9 млрд. грн., в тому числі до державного бюджету – 2,94 млрд. грн. 
 
Обсяг вантажообігу становить 94 810,6 млн. ткм, який зріс на 5,9%.
Пасажирообіг зріс на 6,5 % та становить 13734,9 млн.пас-км.
 
Фінансовий результат
За 6 місяців 2017 року ПАТ «Укрзалізниця» отримало прибуток у сумі 103,1 млн. грн. при збитковому фінансовому результаті в минулому році в сумі 3,8 млрд. грн.
Доходи за 6 місяців 2017 року отримано у сумі 37,6 млрд. грн., що більше звіту 6 місяців минулого року на 5,9 млрд. грн. (18,8 %).
Витрати ПАТ «Укрзалізниця» понесені у сумі 37,5 млрд. грн., що більше звіту за 6 місяців минулого року на 2 млрд. грн. (5,8 %) в основному за рахунок зростання заробітної плати на 3,млрд. грн. 
Довідково: EBITDA становить 8,7 млрд. грн., рентабельність EBITDA – 24,4%.
 
 
Вантажні перевезення
За 6 місяців 2017 року перевезено 166,1 млн. тонн вантажів, що більше звіту 6 місяців 2016 року на 2,2%. Обсяг вантажообігу становить 94810,6 млн. ткм, що на 5,9% більше звіту за 6 місяців 2016 року.
Доходи від перевезення вантажів отримано в сумі 29,4 млрд. грн., що перевищило показник минулого року на 4,3 млрд. грн. (+17%).
 
Пасажирські перевезення
Послугами залізниць скористалося 103,2 млн. пасажирів, що більше звіту 6 місяців 2016 року на 2,3 %. Обсяг пасажирообігу становить 13735 млн.пас-км, що на 6,5 % більше до звіту відповідного періоду минулого року.
Доходи від перевезення пасажирів становлять 3,4 млрд. грн., що більше минулого року на 0,3 млрд. грн. (+11%).
 
Елементи витрат
Всього за очікуваними даними за 1 півріччя 2017 року операційні витрати склали 34,7 млрд.грн., що більше аналогічного періоду минулого року на 1% або 329,8 млн.грн. 
Матеріальні витрати зросли на 17,7% або 1,5 млрд.грн. і склали 9,8 млрд.грн. за рахунок зростання цін на основні матеріальні ресурси, які використовуються в залізничній галузі та збільшення обсягів перевезень.
Витрати на оплату праці з нарахуваннями збільшились до минулорічних на 32,8% або 3,5 млрд.грн. за рахунок підвищення посадових окладів та тарифних ставок працівникам галузі (з 01.07.2016 на 20-25%, з 01.03.2017 на 25%.
Амортизаційні відрахування зменшились на 1,7 млрд.грн. (17,9%) і склали 7,7 млрд.грн.
Інші операційні витрати склали 3 млрд.грн., менше минулорічних на 3,0 млрд.грн. або 49,8% за рахунок зменшення витрат від операційних курсових різниць.